CV

Ing. Petr Hebelka, DiS. – Pe.he@centrum.cz – 607 136 186

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita v Praze – Ing.

Studijní obor Podnikání a administrativa (2014 – 2017)

Univerzita Hradec Králové – Bc.

Studijní obor Finanční management (2012 – 2014)

Vyšší odborná škola v Novém Bydžově – DiS.

Studijní obor Účetnictví a daně (2004 – 2007)

Praxe

Konzultant IS Helios Orange (Asseco Solutions)

Listopad 2016 – dosud

Implementuji celopodnikový informační systém Helios Orange – oblast Účetnictví, Výkazy, Pokladna, Banka, Majetek.

Project Manager (Dr. Müller Pharma s.r.o.)

Březen 2016 – říjen 2016

Měl jsem na starosti administrativu k zajištění plateb v zahraničním obchodě. Současně jsem vedl agendu státní podpory pro středně velké podniky. Na přechodnou dobu jsem suploval pozici hlavní účetní.

Hlavní účetní (Technické služby Hradec Králové)

Květen 2012 – únor 2016

Odpovídal jsem za řádné vedení účetnictví v příspěvkové organizaci, která má roční obrat přes 250 miliónů korun českých a zaměstnává 320 pracovníků. Organizace zajišťuje správu majetku města Hradec Králové pomocí patnácti středisek. Byl jsem odpovědný za správnou metodiku účtování jednotlivých činností, jedná se například o údržbu městské zeleně, místních komunikací, veřejného osvětlení, školských zařízení, městských sportovišť nebo areálu letiště. Můj tým se skládal z pěti odborných účetních, a spolupracoval jsem přímo s nejvyšším vedením organizace. 

Odborný účetní (Technické služby Hradec Králové)

Leden 2010 – duben 2012

Do organizace jsem nastoupil jako odborný účetní. Seznámil jsem se s účetními postupy, oběhem účetních dokladů, organizační strukturou, zdokonalil se v komunikaci a mé pracovní kompetence se postupně rozšiřovaly. Od zadávání faktur jsem se dostal k tvorbě cen, nebo zpracovávání nákladových rozborů. Tato pozice mě připravila na to nejtěžší – práci s lidmi.

Ekonom a odborný účetní (Život 90 Hradec Králové)

Září 2007 – prosinec 2009

Vedl jsem ekonomickou i účetní agendu občanského sdružení zabývající se péčí o seniory. V mém prvním zaměstnání jsem se naučil samostatnosti, zodpovědnosti, nebo pečlivosti. Měl jsem na starosti vedení účetnictví, mzdovou agendu, ale i pokladnu, zkrátka vše spojené s čísly v organizaci, která měla čtyři různé zdroje financování a vedla dva projekty – pečovatelskou službu a tísňovou péči.