O mně

Narodil jsem se v Hradci Králové 24. 12. 1984.

Po základní škole (ZŠ Bezručova) jsem studoval Obchodní školu v Hradci Králové a v roce 2004 odmaturoval. Škola mně dala základy finanční gramotnosti a naučila mě psát všemi deseti.

Druhá studijní etapa denního studia mě čekala na Vyšší odborné škole v Novém Bydžově – obor se zaměřením na ekonomiku, daně a účetnictví. Po třech letech jsem získal můj první titul DiS.

Po škole v září 2007 jsem nastoupil jako účetní a ekonom v jednom do občanského sdružení Život 90 – pobočka Hradec Králové. Měl jsem na starosti vše od nákupu kancelářského papíru po výpočet a výplatu mezd. Zajišťoval jsem pokladnu, banku, mzdy, fakturaci, majetek, účetnictví, zkrátka vše spojené s čísly. Účetnictví jsem vedl v programu Pohoda a mzdy zpracovával v programu Vema.

V lednu 2010 jsem využil příležitosti, změnil působiště a začal účtovat v příspěvkové organizaci Technické služby Hradec Králové. Začínal jsem s fakturami přijatými, pokračoval s fakturami vydanými a nakonec skončil jako hlavní účetní. Zodpovídal jsem za zpracování komplexní účetní agendy, vytvářel cenové kalkulace, pomáhal při tvorbě rozpočtu a řešil archivaci i skartaci všech písemností.

Zároveň jsem v roce 2012 začal dálkově studovat Finanční management na Univerzitě Hradec Králové a v roce 2014 získal titul Bc.

Dále jsem pokračoval v dálkovém studiu na České zemědělské univerzitě v Praze – obor Podnikání a administrativa. Titul Ing. jsem obhájil u státnic v roce 2017.

V březnu 2016 jsem přijal nabídku v soukromém sektoru a ve firmě Dr. Müller Pharma s.r.o. a pracoval na pozici Project Manager. Spolupracoval jsem s nejužším vedením firmy, zajišťoval agendu finančních pobídek a zahraničního platebního styku. Půl roku jsem pak suploval hlavní účetní.

Od listopadu 2016 jsem pracoval ve skvělém kolektivu pro Asseco Solution a implementoval ve firmách celopodnikový informační systém HELIOS iNUVIO (dříve HELIOS ORANGE). Ve firmách IDProjekt s.r.o., PROFO HK, a.s., OXFORD group, s.r.o., Top Power s.r.o., Ecom s.r.o., Haze s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., nebo holdingu BusLine jsem nastavil ekonomické moduly (účetnictví, pokladna, banka, fakturace, majetek, výkaznictví) pro efektivní fungování a řízení organizace. V dalších firmách nebo příspěvkových organizacích jsem pomáhal zlepšit pracovní procesy v oblasti účetnictví a ekonomiky.

V květnu 2020 jsem nastoupil na pozici ekonoma do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Mám na starosti agendu ekonomiky, účetnictví, personalistiky a provoz galerie.

V roce 2020 si mě našla firma OBAL CENTRUM a v roce 2021 holding Schulte Group. Oběma firmám jsem pomohl a předal získané zkušenosti s HELIOSEM.